Tuletõkkematerjalide koolitus

GENOKE Trading OÜ korraldab 19.10.17 Tallinnas Hotell Euroopa konverentsikeskuses järjekordse tuletõkkematerjalide koolituse.
Seekord on koolitaja Polyseam Ltd Norra harust, mis tegeleb teadus ja arendustegevusega ning loengud käsitlevad erinevaid Protecta kaubamärgi tooteid, nende omadusi ja kasutusvõimalusi.
Passiivsete tulekaitsematerjalide puhul on kriitiliselt oluline kasutada nõete tagamiseks usaldusväärseid, katsetulemustel põhinevaid, lahendusi, mille teostamisel on peetud kinni paigaldusjuhiste kõikidest kriteeriumitest. Selliste materjalide maaletoojana näeme siiski sageli nii meie klientide, aga ka Päästeameti ehituskontrolli valdkonna ametnike puhul sellekohast teadmisvajadust. Seepärast oleme seadnud selle koolituse raskuspunktiks õige tootevaliku ja paigalduse.

Koolitus lõpeb testiga, mille edukalt läbinutele väljastab Polyseam Ltd ka “Protecta Approved Installeri” pädevustunnistuse.