Uudsed tuletõkkelahendused

Uudsed tuletõkkelahendused muudavad ehitised ohutumaks

Ehitiste tuleohutusele pööratakse üha enam tähelepanu ja ehitusturu vajadustega kohanemiseks on ka tuletõkkematerjalide tootjad töötamas välja aina paremaid lahendusi. Kuna eksimused tuletõkketööde teostamisel võivad kriitiliselt mõjutada ehitise tuleohutusnõuete tagamist ning reaalses tulekahjuolukorras viia traagiliste tagajärgedeni, on ka ehitusettevõtjal oluline olla kursis tuletõkkematerjalide võimaluste ja valikutega.

„Täna võib tõepoolest öelda, et ehitusalaselt on pea igas valdkonnas olemas spetsiaalsed tulepüsivust suurendavad tooted, kuid kindlasti peab enne kasutamist tutvuma nende dokumentatsiooniga. Väga olulised on tootja poolt läbi viidud testid ning samuti on tähtis viia end kurssi paigaldusjuhistega,“ ütleb GENOKE Trading OÜ tegevjuht Viljar Sedrik.Spetsiaalselt tuletõkketöödeks mõeldud tihendeid, hermeetikuid, vahtu, mastikseid, värve ja lakke on turul palju, aga tuleb jälgida, milliste materjalidega kasutamiseks ja milliseks kasutusotstarbeks need on ette nähtud. Paigaldusjuhistega kursis olemine tagab tuletõkketöödel õige materjalivaliku ning teostuse tulemusena ka nõuetele vastavad lahendused.
Enne turule laskmist testitakse kõiki tuletõkkematerjale tootjate poolt sellekohastest standarditest tulenevate tingimuste kohaselt. Et ühtlustada Euroopa Liidu liikmesmaade kohati üsna erinevaid nõudeid, on täna olemas tuleohutust tagavate ehitustoodete katsetamist reguleerivad harmoniseeritud standardid. Katseraportites fikseeritud testitulemuste põhjal koostataksegi hiljem paigaldusjoonised, millele on kantud tõendatult toimivad lahendused.
„Testimine on tootja kohustus, kes peab oma toodete omaduste deklareerimiseks neid vastavalt katsetama ja tundma õppima. Nende kasutamine viisil, mida pole varasemalt testitud võib tähendada ehitusettevõttele riski võtmist. Tuletõkketöödel ei saa aga lubada eksimist, sest see võib tulekahju puhkemisel viia väga traagiliste tagajärgedeni,“ nendib GENOKE Trading OÜ tulekaitsematerjalide divisjoni müügijuht Tauno Kais, lisades et garantiiks, millele ehitusettevõtja saab tuletõkketöödel materjalivalikute tegemisel toetuda, on Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsiooni ehk EOTA poolt tootele välja antud tehniline hinnang (ETA).
Soovides pakkuda parimaid ja mitmekülgsemaid tuletõkkelahendusi, esindab GENOKE Trading OÜ paljusid selles valdkonnas liidripositsiooni omavaid kaubamärke, nagu tuletõkkematerjalide puhul Skandinaavia päritolu Protecta ja Firesafe ning konstruktsioonide tulepüsivuse tagamiseks toodetud kaltsiumsilikaadist FireFree ScandiBoard kergplaadid, mis tulevad Taanist. GENOKE Trading OÜ on ka maailma suurima värvitootja Sherwin-Williams`i Protective and Marine Coatings divisjoni ametlikuks esindajaks Baltikumis. Sherwin-Williamsi Firetex seeria tulekaitsevärvide puhul on võimalik ehitajale pakkuda teraskonstruktsioonide kaitsmiseks üsna universaalseid süsteeme. Uudse tootevaldkonnana on kohe turule tulemas Itaalia Amonn Color`i toodetud puidu tulekaitsevärvide ja -lakkide sari.


Tulekaitsevahendid üldehitajatest ventilatsiooni- ja elektritööde tegijateni

GENOKE Tradingu esindatav tuletõkkelahenduste portfell on väga lai, kattes laias laastus kõik passiivsed tulekaitsevajadused. Ettevõtte klientideks on tulekaitsetöid teostavad ettevõtted Baltikumis ja Soomes ning aina enam leiavad nendeni tee ka toru-, ventilatsiooni- ja elektritööde tegijad. Hulgikaubandusega tegeleva ettevõttena on GENOKE Trading täna tegemas koostööd nii Vennad-Dahl AS, Hüdrotehnika OÜ ja Esvika Elekter AS-iga , et pakkuda samasugust professionaalidele mõeldud tootevalikut ka jaeklientidele.
„Hea tuletõkkelahendus on efektiivne, testitud, lihtne paigaldada ning seejuures taskukohase hinnaga. Meie jaoks on tuleohutus südameasi ning soovime teadvustada kõigile ehitussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, kuidas nad saaksid ehitada senisest ohutumalt,“ räägib Viljar Sedrik. „Turul on palju väga uusi, põnevaid ja samas lihtsaid tooteid, mille kasutamine muudab meie elukeskkonna oluliselt turvalisemaks.“
Ta toob näiteks hoone ventilatsioonisüsteemi torustikus kasutatava nn keemilise tuleklapi, milles on kasutatud temparatuuri toimel paisuvat ja tulekahjul ventilatsioonisüsteemi sulgevat tuletõkkegrafiiti. Tänu oma soojuspaisumisvõimele takistab Protecta Fire Damper tuleklapis sisalduv grafiit tulekahju korral tule ja suitsu pääsu ventilatsioonikanalitesse tagades nii tulepüsivuse EI60-EI120. Kuna selles tuleklapis ei ole liikuvaid osi ja see ei vaja ka elektritoidet, on see praktiliselt hooldevaba.
Väga head tooted on olemas ka elektritööde tegijatele. Olgu siis tegemist lihtsalt ja kiirelt paigaldatava tuletõkkekitiga või näiteks elektritooside põhjale asetatavate grafiitkleebistega. Lahendus on kordades soodsam ja kiirem võimalus taastada tarindi tuletõkkeomadused, mida installatsioonide paigaldamisega on muudetud. Seejuures on saavutatav tulepüsivusaeg kuni EI120.

Genoke Trading OÜ on juhtiv passiivse tulekaitse lahenduste maaletooja Balti riikides ning turuosa kasvab jõudsalt ka Soomes. Ettevõte on võtnud oma südameasjaks viia Eesti ehitus ohutumale tasemele, koolitada valdkonna inimesi tulekaitsematerjalide vallas, korraldada vastavasisulisi infopäevi ja teha koostööd riigiasutuste ja ettevõtetega, kes samu väärtusi jagavad. GENOKE Trading OÜ on Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liikmena teinud mitmeid ettepanekuid kõnealuse valdkonna paremaks reguleerimiseks ja kindlasti lubame ka selles suunas jätkata.