Olemme johtava passiivisten palontorjuntaratkaisujen maahantuoja Baltian maissa ja Skandinavian maissa

Edustamme useita tunnettuja eurooppalaisia ​​brändejä, minkä vuoksi tarjoamme parhaat ja tehokkaimmat ratkaisut. Pääasiakkaitamme ovat palontorjuntalaitteiden asennusta ja paloturvallisuusneuvontaa tarjoavat yritykset.