OLEMME JOHTAVA PASSIIVISTEN PALONTORJUNTARATKAISUJEN MAAHANTUOJA BALTIAN MAISSA JA SKANDINAVIAN MAISSA

Edustamme useita tunnettuja eurooppalaisia ​​brändejä, minkä vuoksi tarjoamme parhaat ja tehokkaimmat ratkaisut. Pääasiakkaitamme ovat palontorjuntalaitteiden asennusta ja paloturvallisuusneuvontaa tarjoavat yritykset.