GENOKE on johtavien passiivisten palosuojausratkaisujen maahantuoja ja jakelija Suomessa sekä Baltiassa.

Edustamme tunnettuja eurooppalaisia tuotemerkkejä. Pystymme tarjoamaan aiakkaillemme parhaat ja tehokkaimmat palosuojaratkaisut. Pääasiakkaitamme ovat yritykset, jotka tarjoavat palokatkotuotteiden sekä palontorjuntavälineiden asennusta ja paloturvallisuusneuvontaa.

passiiviset palontorjuntaratkaisut

Koko tuotevalikoimamme täyttää EU-standardit. Kaikilla tuotteillamme on myös tarvittavat ETA / CE -hyväksynnät sekä suoritustasoilmoitukset.

TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS

Teräsrakenteiden palonkestävyyttä voidaan parantaa onnistuneesti käyttämällä erityisiä
palosuojamaaleja.

PUURAKENTEIDEN PALOSUOJAUS

Tarjoamme erilaisia palonsuojamaaleja ja -lakkoja puupintojen palosuojan ja palokestävyyden parantamiseen.

LÄPIVIENTIEN PALOSUOJAUS

Olemme useiden palokatkotuotemerkkien virallinen edustaja Suomessa ja Baltiassa. Tarjoamme asiakkaillemme tarvittaessa myös neuvontaa ja koulutusta.

SAUMOJEN PALOSUOJAUS JA TIIVISTYS

Palo-osastojen ja väliseinien vaadittavan palonkestävyyden varmistamiseksi on tärkeää tiivistää niissä olevat liitokset ja saumat, jotta estetään tulipalossa syntyvän korkean lämpötilan, savun ja palamiskaasujen leviäminen.