Tooted

BETOONI TULEKAITSE

METALLI TULEKAITSE

PUIDU TULEKAITSE

TULETÕKKE LÄBIVIIGUD JA TULETÕKKEVUUGID

Kogu meie tootesortiment vastab Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele ja on kaetud vajalike sertifikaatide ja toimivusdeklaratsioonidega.
Kiireks ja mugavaks kaupade tagamiseks regioonis omame korralikku laoseisu kogu oma tootevalikust.

BETOONI TULEKAITSE

Tekst…

METALLI TULEKAITSE

Teras on ehitusmaterjal, mida klassifitseeritakse mittepõlevaks, kuid tulekahju tingimustes kaotavad teraskonstruktsioonid kõrge temperatuuri toimel kiiresti oma kandevõime. Metallkonstruktsioonide kaitsmiseks pakume mitmeid erinevaid lahendusi.

Tulekaitsevärvid ehk võõbad

Teraskonstruktsioonide tulepüsivust saab edukalt suurendada spetsiaalsete tulekaitsevärvidega. Tuletõkkevärviga kaetud konstruktsioonidele saab esteetilise välimuse saavutamiseks anda pinnavärvidega ka soovitud tooni.

Kaltsiumsilikaatplaadid

Teraskonstruktsioonide tulepüsivuse suurendamiseks on Skandinaavias välja töötatud innovatiivsed kergekaalulised tulekaitseplaadid. Plaadid on hõlpsasti töödeldavad ning tänu kergele kaalule ja heale tulepüsivusele väga laialdaste kasutusvõimalustega. Plaadid vastavad kõrgeimatele keskkonna-, tervise- ja ohutusnõuetele ning on kooskõlas Euroopa Liidu normatiividega. Kaltsiumsilikaat tulekaitseplaatidega on võimalik saavutada tulepüsivus R30–R240.

Tuletõkkevill

Kivivill on olnud aastaid väga levinud tuletõkkeisolatsioonimaterjal, mida saab kasutada ka metallkonstruktsioonide tulepüsivuse tõstmiseks. Nõutava tulepüsivusaja saavutamiseks on võimalik valida erineva paksusega villaplaatide vahel.

Tuletõkkepritskrohvid

Tuletõkkekrohvid on üsna soodsad lahendused hea tulepüsivuse saavutamiseks suurtel pindadel. Tuletõkkekrohvidega saab tõsta nii metalli, puidu kui ka betooni tulepüsivust. Tuletõkkekrohv on erinevalt tavalisest pritskrohvist kergekaaluline ega anna konstruktsioonidele märgatavat lisakoormust.

PUIDU TULEKAITSE

Puit on põlev materjal, kuid erinevate materjalidega saab siiski selle tulepüsivust suurendada ja tuletundlikkust vähendada.

Puidu tulekaitsevärvid ja -lakid

Puitpindade tuletundlikkuse vähendamiseks pakume erinevaid tulekaitsevärve ja -lakke. Tulekaitsevärvidega saab tõsta tulepüsivust nii siseruumides kui ka väljas. Puidu tulekaitsevärvid on enamasti toonitavad. Tulekaitselakid on tavaliselt läbipaistvad ja võimaldavad säilitada puidu naturaalsuse.

Tuletõkkepritskrohvid

Tuletõkkekrohvid on üsna soodsad lahendused suure tulepüsivuse saavutamiseks erinevatel pindadel. Tuletõkkekrohviga saab tõsta tulepüsivust nii metallil, betoonil kui ka puidul. Tuletõkkekrohvidega saab suurendada erinevate ehitusmaterjalide tulepüsivust kuni klassideni R240 või REI 180.

TULETÕKKE LÄBIVIIGUD

Oleme kaubamärkide ametlikud esindajad Balti riikides ja Skandinaavias. Oleme oma klientidele konsultatsioonide või koolitustega vajadusel toeks.

Tuletõkkemansetid

Tuletõkkemanseti ülesanne on säilitada seinte ja põrandate tulepüsivus, kui tuletõkke läbiviigus kasutatakse plasttorusid. Mansetis kasutatav grafiidipõhine reaktiivne materjal reageerib kuumusele ning moodustab paisudes tulekindla tihendi, sulgedes tulekahjus plasttorude pehmenemisel tekkivad avad.

Tuletõkkemähised

Tuletõkkemähise otstarve on säilitada tuletõkkeseinte ja -põrandate tulepüsivus kohtades, kus on plasttorude või süttiva isolatsiooniga plast- või metalltorude läbiviigud. Valikus on nii valmismõõtudega kui ka rulli kujul pakendatud mähised.

Tuletõkkesegud

Tuletõkkemört on universaalne ja väga levinud tuletõkkematerjal. Meie pakutavate toodetega saab taastada tuletõkkeseinte ja -põrandate tulepüsivuse. Valikus on erineva suurusega pakendites tuletõkkesegud.

Tuletõkkeakrüülid

Tuletõkkeakrüülid paisuvad kõrgel temperatuuril, sulgedes tulekahju korral läbiviikudes avad, mis on tekkinud kommunikatsioonide põlemise või sulamise tõttu.

Tuletõkkeplaadid

Tuletõkkeplaadid on kivivillast südamikuga ja spetsiaalse tulekindla pinnakattega tuletõkkeplaat tuletõkkeseina ja -põranda läbiviikude tihendamiseks. Eelisteks on kasutusmugavus ja hilisem kommunikatsioonide lisamise võimalus. Samuti säilib tuletõkkeseinte ja -põrandate helisummutusvõime.

Tuletõkkegrafiidid

Tuletõkkegrafiidid, tuntud ka kui tuletõkkemastiksid, on mõeldud kommunikatsioonide tule-, suitsu- ja põlemisgaaside kindlaks tihendamiseks. Tegemist on kuumuse toimel paisuva tuletõkkemassiga, mis tulekahju korral sulgeb ärapõlevatest või madalal temperatuuril sulavatest materjalidest tekkivad avad tuletõkketarindites. Tuletõkkegrafiite saab kasutada näiteks suurte plasttorude puhul, mida tuletõkkeakrüülidega tihendada ei õnnestu.

Tuleklapid

Tuleklapp on mõeldud tuletõkkesektsioonide ja tulemüüride konstruktsioonides asuvate ventilatsioonikanalite läbiviikude tulepüsivaks muutmiseks, et takistada tule ja suitsu läbipääsu ventilatsioonikanali seest ja ümbert.

Seadmetooside tuletõke

Graphite Plate on universaalne seadme- või harutoosidesse paigaldatav eelvormitud grafiidist plaat, milles kasutatud materjal reageerib tulekahju korral soojusele ja täidab seadmetoosi. Nii takistab see tule, suitsu ja põlemisgaaside levikut avade kaudu, mis on tehtud mittekandvatesse seintesse plastist seinakarpide paigaldamisel.

TULETÕKKEVUUGID

Tuletõkkevaheseinte ja -piirete nõutava tulekindluse tagamiseks on oluline neis olevate vuukide tihendamine, et tõkestada tulekahjus tekkivate kõrge temperatuuriga suitsu ja põlemisgaaside levikut.

Tuletõkkeakrüülid

Tuletõkkeakrüülid on paisuvad tuletõkkematerjalid, mis tänu oma heale elastsusele ja nakkevõimele sobivad väga hästi ka tuletõkkevuukide tihendamiseks.

Tuletõkkesilikoon

Tuletõkkesilikoon on tuletõkkevuukide tihendamiseks mõeldud kõrgtehnoloogiline, tulekindel hermeetik kasutamiseks välitingimustes.

Tuletõkkesegud

Tuletõkkesegude otstarve on taastada tuletõkkeseinte ja -põrandate tulepüsivus. Tuletõkkemört on väga universaalne ja levinud tuletõkkematerjal ning sobib ka tuletõkkevuukide tule- ja suitsukindlaks tihendamiseks. Mört kuivab kiiresti, kuid seda saab hiljem hõlpsasti lihvida, puurida või üle värvida.

Gavity barriers

Siia tuleb tekst….